مسافران هواپیمای سفید رنگ، شاعران و نقاشان بودند. شاعران و نقاشان با هواپیمای سفید به اسمان رفته بودند. که برای کودکان ستاره های نقره ای رنگ بیاورند، ابرهای سفید رنگ بیاورند، اسمان ابی رنگ بیاورند، خورشید زرد رنگ بیاورند، ماه ابی رنگ بیاورند.


هواپیمای سفید رنگ با وشاعران و نقاشان در فرودگاه به زمین نشست. شاعران و نقاشاناز هواپیمای سفید رنگ پیاده شدند.

چمدان شاعران و نقاشان از از ستاره نقره ای رنگ پر بود. از ابر های سفید پر بود. از اسمان اب رنگ پر بود. 


نقاشان ستاره های نقره ای رنگ را روی ملافه های کودکان. نوشتند:از خواب بیدار شوید، چمن های سبز در انتظار شما هستند. پرنده ها در چمن های سبز در انتظار شما هستند.


نقاشان ابرهای سفید رنگ را بر دیوار های اتاق های کودکان اویختند. شاعران روی ابر های اتاق های کودکان نوشتند: ابر های سفید برای کودکان باران شوید، ببارید. 


نقاشان اسمان ابی را در سقف اتاق های کودکان کوبیدند. شاعران روی سقف های اتاق های کودکان نوشتند: مهتاب همیشه بر کودکان بتاب که کودکان تنها نباشند.


نقاشان خورشید زرد رنگ را بر شیشه های پنجره های اتاق های کودکان چسباندند. شاعران بر شیشه های پنجره های اتاق های کودکان نوشتند: خورشید در روز ها بر اتاق های کودکان بتاب که کودکان در روشنایی بازی کنند و نور را دوست داشته باشند.


نقاشان ماه ابی رنگ را چراغ کردند و بر سقف اتاق های کودکان اویختند. شاعران نوشتند: ماه در شب ها بر اتاق های کودکان بتاب که کودکان خواب های ابی رنگ ببینند و دریا ها را در خواب بیینند. 


شاعران و نقاشان با چمدان های خالی به خانه بازگشتند. هواپیما های سفید رنگ بدون شاعران و نقاشان پرواز کردند.

یه داستان کوتاه

های ,کودکان ,رنگ ,اتاق ,شاعران ,نقاشان ,های کودکان ,اتاق های ,و نقاشان ,سفید رنگ ,های اتاق ,کودکان اویختند شاعران

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله
من گوش استماع ندارم لمن تقول؟ جهان وبلاگ دانلود نمونه طرح جابربن حیان شهید فهمیده افرا رایانه تشریفات عروسی در برگزاری یک مراسم خوب چه اهمیتی دارد؟ یادداشت های بانو ویرا وبلاگ مسجد امام حسین(ع) روستای كیاگهان و دادقانسرا از توابع بخش کومله شهرستان لنگرود برندینگ دیجیتال فایل های علمی